La Transsegre és una baixada pel riu Segre d’embarcacions casolanes. Gràcies a l’acompliment del present reglament, el nombre d’embarcacions pot arribar a ser de 300. Ajuda’ns a mantenir-les!

Sortida Camarasa
Arribada a St.Llorenç
Pàrking St.Llorenç
Sortida Gerb

CAPÍTOL I. TRIPULACIÓ I EMBARCACIÓ.

 • La baixada està reservada per a majors d’edat.
 • La tripulació serà com a mínim de dues persones i un màxim de deu, sense distinció de sexes, ètnies,colors o religions.
 • L’embarcació ha de ser de construcció casolana i HA DE SURAR MITJANÇANT CAMBRES D’AIRE DE PNEUMÀTIC (camió, tractor, autobús, cotxe, bicicleta, remolc, carretó…)
 • Està prohibit l’ús de bidons o porexpan per a la flotabilitat de l’embarcació.
 • Està prohibit l’ús de vidre.
 • Les embarcacions, sense excepció, no podran tenir cap mena de sostre o estructura que tanqui l’habitacle, com a mesura de seguretat.
 • L’embarcació ha de dur el número d’inscripció ben visible per a la seva identificació.
 • Tot els cantells vius de l’embarcació han de quedar protegits per seguretat.
 • La propulsió o tracció serà animal “racional o no”, per dos o més rems, pedals… Queda totalment exclosa la utilització d’energies contaminants com motors de vapor, de combustió interna, i molt especialment, de propulsió nuclear.
 • L’embarcació no es podrà modificar durant el trajecte de baixada en cap de les dues etapes.
 • En cas de reclamació es verificaran les embarcacions al final de l’etapa (es desunflaran els pneumàtics amb tots els tripulants al damunt i només serà vàlida si aquesta s’enfonsa).
 • Els elements complementaris de les barques hauran de respectar el medi ambient (bombes d’aigua,generadors, equips electrònics,…)
 • Els animals de companyia, tot i que poden baixar (si volen), no compten com a tripulants. Piranyes,cocodrils, serps i animals per l’estil, queden exclosos.

CAPITOL II. VERIFICACIÓ DE L’EMBARCACIÓ

 • Totes les embarcacions hauran d’anar dissabte al matí al Parc de la Transsegre a Balaguer, per tal de procedir a la seva verificació.
 • Les barques no verificades quedaran excloses i no podran participar.
 • En el moment de verificar la barca, caldrà la presència de tots els tripulants amb el DNI, passaport o permís de conduir. Un cop verificada l’embarcació, es comprovarà la identitat dels tripulants i els serà posat un braçalet d’identificació al canell que hauran de dur els dos dies de la baixada i que serà comprovat en cadascuna de les sortides. En cas de no dur el braçalet NO ES PODRÀ PRENDRE PART EN LA BAIXADA!
 • EN CAP CAS S’ACCEPTARAN BARQUES QUE SURIN AMB BIDONS O POREXPAN.

CAPITOL III. SEGURETAT

 • Queda prohibida la baixada als menors de 18 anys.
 • És obligatori saber nedar “i guardar la roba”.
 • És obligatori durant la baixada, l’ús d’armilla salvavides.
 • Queda totalment prohibit realitzar maniobres que posin en perill (físic o psíquic) la integritat dels altres participants i/o embarcacions.
 • Tothom té l’obligació de socórrer i ajudar qui es trobi en perill a l’aigua, així com de no obstaculitzar la cursa.
 • Cal obeir en tot moment els membres de l’organització, identificats com a TSO, així com els cossos de seguretat. L’organització es reserva el dret de restringir la participació en futures edicions als tripulants que no ho facin.
 • Tots els participants estan obligats a dur durant tota la baixada el braçalet d’identificació. La presentació del braçalet serà requisit indispensable per tal d’accedir al parc tancat i efectuar la sortida.
 • Tothom està obligat a seguir les indicacions de l’organització. Respectar i mantenir net l’entorn i fer ús de les bosses d’escombraries que facilita l’organització.
 • Està totalment i absoluta prohibit abandonar la barca en qualsevol punt de la baixada. En cas de força major, els tripulants aniran a recollir-la de forma immediata un cop acabada la baixada. L’organització es reserva el dret de prendre mesures contra qui incompleixi aquest punt.
 • Està prohibit el consum d’alcohol durant la baixada.
 • No es pot baixar de la barca per mullar la gent a fi d’evitar allaus humanes.

CAPITOL IV. BAIXADA

 • Està prohibit llençar escombraries al riu durant la baixada. (Sembla ser que hi ha gent que no ho té clar).
 • L’ordre de sortida de la primera etapa es farà segons criteri de l’organització. El tipus de sortida serà “a cop de pito i bandera”.
 • La barca que no hagi baixat el primer dia haurà de ser verificada abans de baixar el segon tram.
 • A la fi de cada etapa, la barca ha de ser enretirada de forma IMMEDIATA del punt d’arribada.
 • El diumenge a partir de les 13.00 h. no es permetrà la sortida de cap barca des de Gerb. (A aquesta hora marxen els equips d’ajuda i socors). Qualsevol barca que incompleixi aquest punt baixarà sota la seva responsabilitat.

CAPITOL V. GUERRES D’AIGUA

 • No es mulla els membres de seguretat i socors.
 • No es mulla els TSO.
 • No es mulla els equips de vídeo/fotografia.
 • No es mulla la canalla ni la gent gran.
 • No es pot sortir de la barca i mullar els espectadors.
 • En cas de provocació o mala fe s’anul·len totes les normes anteriors. (Qui no vulgui pols que no vagi a l’era)

CAPITOL VI. INSCRIPCIONS

 • Per continuar gaudint de la Transsegre ens toca mullar-nos el cul! Pel bon funcionament de la festa, cada tripulant abonarà 12€, més 10€ per embarcació.
 • Ens veiem obligats per la irresponsabilitat d’uns quants a implantar una fiança de 5€. A l’arribada a Sant Llorenç de Montgai, si porteu plena d’escombraries la bossa que se us facilitarà, se us retornaran els 5 euros en forma de val que podreu bescanviar a la caseta de tiquets de Balaguer.
 • Les inscripcions es fan per internet a través de la pàgina web de la Transsegre en l’apartat d’inscripcions (anar a les inscripcions), indicant el nom de la barca, nom del capità, nom del contramenstre, nom de la resta de tripulants (amb un màxim de 10 tripulants totals per barca). En cas de dubte podeu anar al local de Transsegre, enviar un mail a transsegre.inscripcions@gmail.com
 • Un cop feta la inscripció i comprovades les vostres dades rebreu un e-mail on s’indiquen les instruccions per a poder realitzar l’ingrés:
  • Total de l’ingrés a realitzar
  • Número de compte on s’ha de fer l’ingrés
  • Indicar en el concepte el nom de la barca
 • Una vegada comprovat l’ingrés, rebreu un mail de confirmació amb el número d’embarcació assignat. No s’admetran canvis, modificacions i anul·lacions un cop inscrita la barca de forma oficial. En cas de no rebre el mail no es pot donar per formalitzada l’inscripció
 • DATA LIMIT D’INSCRIPCIONS fins el 30 de juny.
 • Podeu inscriure a qui vulgueu, encara que només baixi un tram, però no s’admetran incorporacions o modificacions, baixes i anul·lacions a partir del 30 de juliol o un cop inscrita la barca de forma oficial.

INSCRIPCIONS LIMITADES: 300 EMBARCACIONS!!!

Les inscripcions quedaran tancades un cop s’arribi a les 300 embarcacions. En tot cas la data límit serà el 30 de juny. Aquest dia quedaran definitivament tancats els tràmits per inscriure’s. No s’acceptaran documents, canvis, modificacions ni anul·lacions un cop tancades les inscripcions. El límit és de 10 tripulants per barca.

IMPORTANT

 • L’organització no es fa responsable dels incidents i danys provocats per l’incompliment d’aquest reglament.
 • Hi haurà zona d’ACAMPADA LLIURE a disposició de qui vulgui fer nit a Balaguer. No es pot accedir amb vehicle dins d’aquesta zona.
 • L’organització no es fa responsable de qualsevol acte o incident que pugui succeir dins l’acampada.
 • L’organització no es fa responsable dels danys causats i/o rebuts per part de participants no inscrits i es reserva el dret de prendre mesures de tota mena per rescabalar els perjudicis que aquests puguin ocasionar.
 • L’organització no es fa responsable dels objectes perduts.
 • L’organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi que cregui oportú.

RECOMANACIONS

 • Es recomana l’ús d’equips de neoprè per tal d’evitar hipotèrmies.
 • Es recomana portar un calçat adequat.
 • Es aconsellable que porteu barret i crema solar.
 • Es recomana portar un o dos rems de recanvi i molta moral.

Hem de tenir molt clar que hi som per passar-ho bé! En quatre paraules…

ENS MULLEM EL CUL!!!